آنده های روی

  • نام فروشگاه:  رویین گران صنعت
  • توضیحات محصول:
  • قیمت:
  • قیمت به حروف:     
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
آندهای روی

 

آندهای روی:

آندهاي روي به صرفه و موثر براي به کارگیری در سيستم هاي حفاظت كاتديك فدا شونده مي‌باشند كه در سازه‌هاي موجود در آب دريا و خاك‌هاي داراي نمك مناسب بوده و همینطور جهت حفاظت كشتي‌ها، اسكله ها و مبدل‌هاي حرارتي کاربرد دارند.

 

 

آندهای روی:

آندهاي روي به صرفه و موثر براي به کارگیری در سيستم هاي حفاظت كاتديك فدا شونده مي‌باشند كه در سازه‌هاي موجود در آب دريا و خاك‌هاي داراي نمك مناسب بوده و همینطور جهت حفاظت كشتي‌ها، اسكله ها و مبدل‌هاي حرارتي کاربرد دارند.

 

بالا