رفرنس الکترود مس - سولفات

  • نام فروشگاه:  رویین گران صنعت
  • توضیحات محصول:
  • قیمت:
  • قیمت به حروف:     
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
رفرنس الکترود- مس سو

سولفات مس برای آب تازه یا خاک‌های حاوی کلرید کم مناسب است. از این رفرنس¬ها برای محیط خارجی مخازن، خطوط لوله، شناورهای درون زمین و سایر سازه‌های درون زمین دارای حفاظت کاتدیک استفاده می‌شوند.

 

سولفات مس برای آب تازه یا خاک‌های حاوی کلرید کم مناسب است. از این رفرنس¬ها برای محیط خارجی مخازن، خطوط لوله، شناورهای درون زمین و سایر سازه‌های درون زمین دارای حفاظت کاتدیک استفاده می‌شوند.

 

بالا