رفرنس الکترودهای نقره - کلرید نقره

  • نام فروشگاه:  رویین گران صنعت
  • توضیحات محصول:
  • قیمت:
  • قیمت به حروف:     
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
رفرنس الکترود نقره -

رفرنس الكترودهاي نقره - كلريد نقره (Ag/AgCl)

کلرید نقره مناسب برای آب دریا یا خاک‌های دارای کلرید زیاد می‌باشد. از این الکترودها برای فضای درونی مخازن، آب دریا و سازه‌های مدفون شده با حفاظت کاتدیک استفاده می‌شود.

رفرنس الكترودهاي نقره - كلريد نقره (Ag/AgCl)

کلرید نقره مناسب برای آب دریا یا خاک‌های دارای کلرید زیاد می‌باشد. از این الکترودها برای فضای درونی مخازن، آب دریا و سازه‌های مدفون شده با حفاظت کاتدیک استفاده می‌شود.

بالا