ورک استیشن

  • نام فروشگاه:  آرش طب پیشرو پارس
  • توضیحات محصول:
  • جلوگيِری از راهیابی آلودگيِ محیطی به فضايِ تقسيِم بافرها جنس بدنه ضد UV از ورق پليِ کربنات و درب کشویی از جنس پليِ کربنات ضد UV . استریلیزاسیون همراه با لامپ UV از کمپانی OSRAM ژاپن .داراي روشنائي فلورسنت . مجهز به دو پريز برق در داخل دستگاه ج
  • قیمت: 31,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( سی و یک میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
ورک استیشن

جلوگيِريِ از راهيِابيِ آلودگيِ محيِطيِ به فضايِ تقسيِم بافرها 

جنس بدنه ضد UV از ورق پليِ کربنات و درب کشويِيِ از جنس پليِ کربنات ضد UV   . استريِليِزاسيِون همراه با لامپ UV از کمپانيِ OSRAM ژاپن .داراي روشنائي فلورسنت  . مجهز به دو پريز برق  در داخل دستگاه جهت اتصال وسايِل برقيِ و دارايِ سکويِ داخليِ . دارايِ کفه استيِل . سيستم كنترل ديجيتال و قابليت برنامة ريزي دقيق زمان روشنايِيِ لامپها . داراي تايمرUV  در مانيتور LCD ديجيتال . داراي فيوز جهت محافظت از خطر برق گرفتگي .

 ابعاد خارجيِ 50×65×80   

 

 

جلوگيِريِ از راهيِابيِ آلودگيِ محيِطيِ به فضايِ تقسيِم بافرها 

جنس بدنه ضد UV از ورق پليِ کربنات و درب کشويِيِ از جنس پليِ کربنات ضد UV   . استريِليِزاسيِون همراه با لامپ UV از کمپانيِ OSRAM ژاپن .داراي روشنائي فلورسنت  . مجهز به دو پريز برق  در داخل دستگاه جهت اتصال وسايِل برقيِ و دارايِ سکويِ داخليِ . دارايِ کفه استيِل . سيستم كنترل ديجيتال و قابليت برنامة ريزي دقيق زمان روشنايِيِ لامپها . داراي تايمرUV  در مانيتور LCD ديجيتال . داراي فيوز جهت محافظت از خطر برق گرفتگي .

 ابعاد خارجيِ 50×65×80   

 

 

بالا