دوزیمتری تمام اتوماتیک اندازه گیری ذرات هسته ای آلفا رادون

  • نام فروشگاه:  ابتکار تجهیز طب
  • توضیحات محصول:
  • قیمت:
  • قیمت به حروف:     
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
مشتریان ما

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - آزمایشگاه جامع تحقیقات شمال کشور - آزمایشگاه جامع رفرانس رادون کشور

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - آزمایشگاه جامع تحقیقات شمال کشور - آزمایشگاه جامع رفرانس رادون کشور

بالا