شکر پنیر قهوه ای سکوت

  • نام فروشگاه:  ده در شهر
  • توضیحات محصول:
  • قیمت: 120,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( یکصد و بیست هزار ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
خواص شکر پنیر

شکرپنیر محصولی است که از تغلیظ مخلوط شکر قهوه ای و آب تولید شده و همچنین طعم دهنده‌های طبیعی مانند پودر هل، پودر نارگیل و... به آن افزوده می‌گردد . 

شکر پنیر ترکیبی از آب وشکرقهوه ای است که می گذارند جوش بیاید . وبه درجه ای از قوام برسد . وقتی آماده شد بر روی سنگ بار آن را پهن می کنند وآنرا مرتب دو نفر از دو طرف می کشند تا قرمزی شکر به سفیدی مبدل شود . بعد آن را می برند با قیچی تا بصورت گرد وچهار گوش شود. بعد آن را در بین آرد می ریزند تا رس کند و برا ی خوشمزه شدن آن به آن انواع اسانس مثل هل وپرتقال می زنند.[۱]

شکرپنیر محصولی است که از تغلیظ مخلوط شکر قهوه ای و آب تولید شده و همچنین طعم دهنده‌های طبیعی مانند پودر هل، پودر نارگیل و... به آن افزوده می‌گردد . 

شکر پنیر ترکیبی از آب وشکرقهوه ای است که می گذارند جوش بیاید . وبه درجه ای از قوام برسد . وقتی آماده شد بر روی سنگ بار آن را پهن می کنند وآنرا مرتب دو نفر از دو طرف می کشند تا قرمزی شکر به سفیدی مبدل شود . بعد آن را می برند با قیچی تا بصورت گرد وچهار گوش شود. بعد آن را در بین آرد می ریزند تا رس کند و برا ی خوشمزه شدن آن به آن انواع اسانس مثل هل وپرتقال می زنند.[۱]

بالا