کجلدال تقطیر پروتئین

  • نام فروشگاه:  شرکت جهان شیمی گستر اصفهان
  • توضیحات محصول:
  • قیمت:
  • قیمت به حروف:     
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
تماس با ما

نام شرکت شرکت جهان شیمی گستر اصفهان

شماره تماس 031-32356119

شماره نمابر 32334008

آدرس: اصفهان-اصفهان--کاشانی-میرداماد-36-103-1

وب سایت http://www.chemworld.ir

ایمیل رسمی jahanshimigostar@yahoo.com

 

درباره ما

معرفی شرکت این شرکت در سال 1388 به هدف توسعه فناوری های نوین در زمینه شیمی و بیوشیمی, تولید, خرید و فروش لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی شروع بکار کرده و در سال 1389 بخش تولیدی این شرکت فعال شده که در خصوص خودکفائی و بومی سازی لوازم آزمایشگاهی و جلوگیری از خروج ارز از کشور راه اندازی گردید; از تولیدات این بخش می توان محصولات زیر را نام برد:1.دستگاه کجلدال هضم 4, 8, 10 و 21 خانه2. دستگاه کجلدال تقطیر3.دستگاه سوکسله تمام اتوماتیک4. دستگاه فیبر ........از مشتریان این شرکت می توان به مراکز زیر اشاره کرد:1. دانشگاه ولیعصر رفسنجان2.  دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده کشاورزی3. دانشگاه خوراسگان4. مرکز تحقیقات پوست وسالک...........از برنامه های آتی شرکت می توان تولید دستگاههای پیشرفته از قبیل:1.اتمیک2. گازکروماتوگرافی3.  نقطه ذوب4. هیتراستیرر ..................... نام برد.

 

نام شرکت شرکت جهان شیمی گستر اصفهان

شماره تماس 031-32356119

شماره نمابر 32334008

آدرس: اصفهان-اصفهان--کاشانی-میرداماد-36-103-1

وب سایت http://www.chemworld.ir

ایمیل رسمی jahanshimigostar@yahoo.com

 

معرفی شرکت این شرکت در سال 1388 به هدف توسعه فناوری های نوین در زمینه شیمی و بیوشیمی, تولید, خرید و فروش لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی شروع بکار کرده و در سال 1389 بخش تولیدی این شرکت فعال شده که در خصوص خودکفائی و بومی سازی لوازم آزمایشگاهی و جلوگیری از خروج ارز از کشور راه اندازی گردید; از تولیدات این بخش می توان محصولات زیر را نام برد:1.دستگاه کجلدال هضم 4, 8, 10 و 21 خانه2. دستگاه کجلدال تقطیر3.دستگاه سوکسله تمام اتوماتیک4. دستگاه فیبر ........از مشتریان این شرکت می توان به مراکز زیر اشاره کرد:1. دانشگاه ولیعصر رفسنجان2.  دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده کشاورزی3. دانشگاه خوراسگان4. مرکز تحقیقات پوست وسالک...........از برنامه های آتی شرکت می توان تولید دستگاههای پیشرفته از قبیل:1.اتمیک2. گازکروماتوگرافی3.  نقطه ذوب4. هیتراستیرر ..................... نام برد.

 

بالا