اسپکتروفتومتر رنگ سنجی مدل:photonix Ar 2015cmv

  • نام فروشگاه:  شرکت طیف سنج تجهیز پیشرفته
  • توضیحات محصول:
  • اسپکتروفتومتر رنگ سنجی با قابلیت طیف‌گیری در ناحیه مرئی طیف الکترومغناطیس را در کمتر از ثانیه بطور همزمان دارد. نرم افزار سیستم امکان نمایش همزمان طیف‌ها و پردازش آن را ارائه می‌نماید.
  • قیمت:
  • قیمت به حروف:     
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
    بالا