قفس حمل موش آزمایشگا

قفس حمل موش آزمایشگاهی (BT1.PN): شامل:

شاسي و كلاف: از جنس میلگرد فلزی ( ترجیحاً استنلس استیل)

بالا