باتری تستر

این دستگاه جهت تست های شارژ و دشارژ انواع مختلف باتری ها استفاده نمیشود .

کارایی دستگاه :

دستگاه دارای 8 کانال است که قادر است به صورت هم زمان برای تست 8 باتری استفاده شود . همچنین سیستم نرم افزاری دستگاه این قابلیت را دارد که تست های شارژودشارژرا با روش های مختلفی (جریان ثابت ، جریان پالسی ، توان ثابت و مدل های مختلف پتانسیل )انجام دهد . 

بالا