شرایط نصب


شرایط مکان نصب
جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و کنترل دما به یک اتاق ایزوله و جداشده با پارتیشن از محیط آزمایشگاه به ابعاد حداقل  3×3 متر نیاز است. دستگاه باید در مکانی قرار گیرد که حداقل 50 سانتیمتر با دیوارهای اطراف فاصله داشته باشد همچنین دقت شود فضای مناسب جهت کار اپراتور در نظر گرفته شود. 
دمای ثابت با محدوده تغیرات 2 درجه بین 20 تا 28 درجه سانتیگراد مناسب اتاق اسپکترومتری می باشد. همچنین رطوبت اتاق باید کمتر از 80 % باشد

 

تجهیزات مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی دستگاه کوانتومتر

=        یک کولر گازی هیتردار جهت کنترل دمای اتاق.

=   یک تابلو برق شامل فیوز، ترمینال، کلید تاخیری مناسب و  لازم به ذکر است که پریزها و تابلو برق باید به ارت مستقل متصل باشند. همچنین دقت شود فاز مورد استفاده دستگاه مستقل باشد  (مستقیم از پست برق گرفته شود) و استفاده کننده دیگری از قبیل کوره، دستگاه آماده سازی، کولر گازی ..... از برق دستگاه استفاده نکند.

=   یک میز جهت قرار دادن دستگاه نیاز است، این میز باید بتواند وزن دستگاه را تحمل کنید همچنین باید فضای مناسب جهت قرار دادن دستگاه اسپکترومتر، کامپیوتر، پرینتر و دستگاه تصفیه کننده آرگون را داشته باشد.  ( بهتر است میز دستگاه به صورت L   باشد).

=        کپسول آرگون با غلظت %99.998 .

=   یک رگلاتور فشار ثابت آرگون مورد نیاز است (این رگلاتور باید بتواند فشار کپسول و خروجی را بر حسب Bar  نشان دهد، فشارسنج خروجی لازم است حداکثر 10 Bar را اندازه گیری کند، همچنین قابلیت تفکیک نیم بار را داشته باشد).اشکالهای احتمالی و راهنمای رفع اشکال دستگاه

 

مشکل

راه حل

با زدن کلید، اسپارک زده می شود اما کندگی نمونه اتفاق نیفتاده

پولیش نمونه مشکل دارد

با زدن کلید پاور دستگاه روشن نمی شود.

خلوص آرگون کم است

دقت دستگاه پایین آمده است.

فیوز دستگاه پریده و باید عوض شود.

دقت دستگاه پایین آمده است.

نوع برنامه و یا نمونه استاندارد درست انتخاب نشده است.

دور نمونه کربونایز مشکی شده است.

فشار آرگون کم شده است.شرایط ایمنی کاربری

1)     شلنگ تخلیه دستگاه حتماً در ظرف آب یا روغن خالی شده و خروجی ظرف به خارج از آزمایشگاه هدایت شود.

2)     در صورت کار مداوم بهتر است از ماسک های اوزون استفاده شود.

3)     تهویه آزمایشگاه باید بطور کامل انجام گردد.

4)     دمای اتاق توسط کولر گازی کنترل شود.

5)     پس از تست ها به هیچ وجه به نوک الکترود دست نزنید.

6)      برای تمیز کاری الکترود از برسی با دسته نارسانا استفاده نمایید.

7)     حتی در هنگام خاموشی دستگاه به الکترود آن دست نزنید.

8)     بدون دستکش به نمونه های آنالیز شده دست نزنید ممکن است بسیار داغ شده باشند.

9)     به محل کندگی بدون دستکش دست نزنید.ممکن است مواد آغشته به بخارات سمی باشد.

10) نمونه های با درصد سرب بالا را بدون ماسک های مخصوص آنالیز نکنید.

11) با توجه به نوسانات برقي و نويز در سيستم هاي برقي واحد هاي ريخته گري استفاده از UPS online توصيه مي شود.

بالا