دستگاه سایش موزایئک

دستگاه سایش موزایئک به روش چرخ پهن

دستگاه سایش موزائیک به روش چرخ پهن با طراحی جدید مطابق با استاندارد ملی به شماره   1-755  و  2-755   توسط شرکت بهراد سازان پارسه

این دستگاه مطابق با قسمت 5 از بخش 9 استاندارد 1-755 ساخته شده و آماده تحویل میباشد

بقطر چزخ سابنده بايستي 1±200 ميلي متر و ضخامت آن 1±70ميلي متر باشد كه بطور قائم دوران نموده و سرعت آن بايد 75 دور در 3±60 ثانيه باشد.

قيف هدايت كننده بايستي استوانه‌اي داراي مخزن ويك شيار خروجي باشد. طول اين شيار بايستي 1±45 ميلي متر وعرض آن 1±4 ميلي‌متر باشد. بدنه قيف هدايت كننده بايستي حداقل 10 ميلي متر بزرگتر از شيار در تمام جهات باشد

بالا