استرکشن دستی اسفالت

برای تعیین میزان دانه بندی مصالح و میزان قیر بکار رفته درون آسفالت از این دستگاه استفاده میشود.

دارای گیر بکس تبدیل نیرو

دارای رنگ پوری الکترو استاتیک

ظرفیت 1.5 کیلو گرم

قابل استفاده از فیلتر های ایرانی و خارجی

بالا