کلاژن تیپ1 محلول در آنزیم 0.5 گرم (Col-pS5)

  • شرح و توضیح :
    بالا