پرس دستی قرص ساز FAPAN 10PR

  • نام فروشگاه:  فناوری ایرانیان پژوهش ن
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: 38,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( سی و هشت میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
کاتالوگ پرس قرص ساز

بالا