اخبار سایت

راه اندازی آزمایشگاه و خط تولید غشای نانوالیافی

شرکت دانش بنیان نانوآزما به عنوان تنها شرکت تولید کننده خطوط صنعتی نانوالیاف در خاورمیانه مطرح است که توسعه دهنده غشاء های بیولوژیکی نانوالیافی، غشاء های اولترا فیلتر و نانوفیلتر است. این شرکت همپای شرکت های آمریکایی و اروپایی در این زمینه فعال است. توسعه غشاء های مذکور با تکنولوژی نانوالیاف از پیچیدگی خاصی برخوردار است و تخصص بالایی برای تولید و توسعه آنها نیاز است. اولین مجموعه تحقیقاتی- تولیدی در زمینه توسعه غش

شرکت دانش بنیان نانوآزما به عنوان تنها شرکت تولید کننده خطوط صنعتی نانوالیاف در خاورمیانه مطرح است که توسعه دهنده غشاء های بیولوژیکی نانوالیافی، غشاء های اولترا فیلتر و نانوفیلتر است. این شرکت همپای شرکت های آمریکایی و اروپایی در این زمینه فعال است. توسعه غشاء های مذکور با تکنولوژی نانوالیاف از پیچیدگی خاصی برخوردار است و تخصص بالایی برای تولید و توسعه آنها نیاز است. اولین مجموعه تحقیقاتی- تولیدی در زمینه توسعه غشاء های نانوالیافی در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در سال 1394 به کمک متخصصین شرکت نانوآزما راه اندازی شد. این مجموعه مجهز به تمامی سیستم های کنترل کیفی و تعیین کننده خواص غشاء های نانوالیافی گردید. اولین خط تولیدی در این مجموعه دارای عرض تولید 100 سانتیمتر است.

اولین محصول این شرکت که فیلترهای سرنگی نام دارند در مرحله تولید انبوه قرار گرفته است. طرح تولید فیلترهای سرنگی برای اولین بار در دنیا در سال 1392 توسط متخصصین شرکت نانوآزما مطرح گردید و از آن زمان تا کنون مراحل توسعه و تولید آن در حال انجام است. پیش بینی می شود در اواسط سال 1395 به تولید انبوه برسد. در اواخر سال 1394 یک شرکت آمریکایی نیز ادعای مشابهی را مطرح نمود.

 

 

توسط این دستگاه نانوالیاف با ضخامت زیاد قابل تولید است. روش ساخت دستگاه به گونه ای است که بار الکترواستاتیک مزاحم برروی زیرلایه تقریباً حذف می شود و ضخیم ترین لایه ها برای توسعه محصولات نانوالیافی تولید می شود.

 

 

 

به منظور گسترس محصولات نانوالیافی با بهترین کیفیت روند تولید با ما تماس بگیرید

بالا