توضیحات کنترل اتومات

اهداف آموزشی :

بررسی سیستم کنترل سطح با کنترلرهای P، PI، PID

آموزش مدلسازی سیستمهای مختلف با روشهای متداول

اجزاء دستگاه:

شیر کنترل صنعتی:

PLC UNIT برای اتصال دستگاه به کامپیوتر

نرم افزار Labview"" با قابلیت رسم همزمان گراف سطح و کنترلر

سنسور دقیق فشار صنعتی برای اندازه گیری سطح

مخزن پلکسی گلس مدرج شده با فلنج های استیل

لوله سرریز مخزن سطح

مخزن ذخیره آب از جنس استیل

پمپ صنعتی

شیر تخلیه آب مخزن

بدنه دستگاه از پروفیل آلومینیومی

 
بالا