درباره کلاه ثبت(ecap

 

  کلاه ثبت EEG ازلوازمی است که درهنگام گرفتن نوار مغزی ازآن استفاده میشود. ازآن جایی که محل قرار گرفتن الكترودها روي سر در بيشتر نقاط دنيا يكسان بوده وازيك  استاندارد بين المللي موسوم به سيستم 20-10 پيروي مي كنند. فواصل الكترودها نيز بايد هم در محور طولي و هم در محور عرضي حتي المقدور برابر باشد.

  سيستم 20-10 توسط فدراسيون بين المللي الكتروانسفالوگرافي و نيز فيزيولوژي عصبي معرفي شده است تعيين مكان هاي دقيق الكترود ها براي تعبير و تفسير درست  نوار EEG  لازم است. يك عدم تقارن يك سانتي باعث تغيير در مقادير خوانده شده در نوار EEG  خواهد شد.ازاین روبراي آساني كار الكترودهاي نوع CAP  به صورت يك كلاه طراحي   شده اند كه بيمار آن را روي سر قرار مي دهد.

  ازویژگی های بارز کلاه eCap  ارائه شده توسط شرکت پرتو دانش – قابلیت شستشوی مداوم کلاه، و استفاده بلند مدت بدون اشباع شدن سیگنال است و همچنین امکان انتخاب   محل ثبت توسط کاربر وجود دارد.

کلاه ثبت eCap به همراه دستگاه eWave به خریداران ارائه میشود .کلاه در دو سایزبزرگسال و کودک طراحی شده است.همچنبن کلاه دارای سه مدل 32 کانال، 64 کانال و 128 کانال است.

بالا