سنسور فشار خون تهاجمی (IBP)

  • نام فروشگاه:  پرتو دانش آسمان
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: جهت مشاهده قیمت وارد شوید
  • قیمت به حروف:     
  •     1
  • bag
  • ورود به حساب کاربری
سنسور فشار خون

 
 

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

 

eWave2,4,8,16,32,64,128

 

 

مانیتورینگ فشار داخل شریانی یک کاتتر شریانی در داخل شریان رادیال، براکیال، دورسال پدیس و یا فمورال.

 

سنسور فشار خون تهاجمیIBP))

 

 

 C401

 
 

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

 

eWave2,4,8,16,32,64,128

 

 

مانیتورینگ فشار داخل شریانی یک کاتتر شریانی در داخل شریان رادیال، براکیال، دورسال پدیس و یا فمورال.

 

سنسور فشار خون تهاجمیIBP))

 

 

 C401

بالا