سنسور فتوسل دوتایی

  • نام فروشگاه:  پرتو دانش آسمان
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: 2,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( دو میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
سنسور فتوسل دوتایی

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

 

 

 

eWave2/ eWave4

eWave8/16/32/64/128

 

 

سنسور نوری که بارسیدن  نور به آن از خود واکنش نشان داده و مقاومتش تغییر میکند.

 

 

 

سنسور فتوسل دوتایی

 

 

 

C405

 

 

 

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

 

 

 

eWave2/ eWave4

eWave8/16/32/64/128

 

 

سنسور نوری که بارسیدن  نور به آن از خود واکنش نشان داده و مقاومتش تغییر میکند.

 

 

 

سنسور فتوسل دوتایی

 

 

 

C405

 

 

 

بالا