پرداخت نقدی

 • نام فروشگاه:  پرتو دانش آسمان
 • شرح و توضیح :
 • قیمت: 120,000,000 ریال
 • قیمت به حروف:     ( یکصد و بیست میلیون ریال )
 •     1
 • bag
 • افزودن کالا به سبد خرید
دوره مجازی نوروفیدبک

دوره آموزش مجازی نوروفیدبک

 

 

 در دوره مجازی با برگزاری آزمون، افراد تعیین سطح خواهند شد و مطالب هر سطح را دریافت خواهند کرد.

 • فرد شرکت کننده قادر است بازه زمانی دریافت مطالب را بصورت روزانه و هفتگی تعیین نماید.
 • مطالب آموزشی از دو طریق ایمیل و یا شبکه های اجتماعی همانند تلگرام در بازه زمانی دلخواه برای فرد ارسال خواهد شد.
 •    با استفاده از گروه آموزش مجازی قادر خواهید بود با سایر شرکت کنندگان در زمینه آموزش های ارسال شده و آزمون ها و تجربیات بحث و تبادل نظر داشته باشید.
 • کتاب و فیلم های آموزشی کمکی از طریق پست ارسال می شود. و در طول دوره، مشاور پاسخگو به سوالات شما خواهد بود
 • نرم افزار نوروفیدبک برند eProbe   با کمک سیستم Team viewer نصب خواهد شد و  پشتیبانی آنلاین همراه با آموزش نرم افزار در دسترس شما خواهد بود.

 •        در انتهای هر فصل آزمونی برگزار خواهد شد و نمره آزمون در گواهینامه پایان دوره درج خواهد شد. اهدای گواهی شرکت در دوره توسط موسسه پرتو دانش  و با تایید یکی از دانشگاههای معتبر علوم پزشکی
 • اهدای گواهی منوط به شرکت در کارگاه مقدماتی نوروفیدبک است که برای شرکت کنندگان دوره ، هزینه آموزش مجازی از هزینه کارگاه کسر می شود. 

 

سرفصل دوره نوروفیدبک

   سرفصل های آموزش:

1.      تاریخچه و معرفی تکنیک بیوفیدبک و نوروفیدبک

2.      آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی

3.      آشنایی با سیگنال های زیستی و فرکانس های مغزی

4.      روش های بیوفیدبک

5.      روش های نوروفیدبک

6.      کار با نرم افزار eProbe

7.      آزمون های روان شناسی و ارزیابی کلی

8.      نکات بالینی

 

 

      کتابها و موارد کمک آموزشی ارائه شده شامل:

1.      مبانی نوروآناتومی و نورو سایکولوژی

2.      مبانی نوروفیدبک

3.      جزوه های آموزشی در مورد نکات بالینی در زمینه نوروتراپی

4.      پروتکلهای درمانی

5.      راهنمای نرم افزار به زبان فارسی

6.      فیلم آموزشی کار با نرم افزار

     7.      فیلم آموزشی نوروتراپی

     8.      فیلم آموزشی ارزیابی

 

 هزینه دوره آموزش مجازی (200 هزار تومان)

هزینه کارگاه مقدماتی ( 400 هزار تومان)

هزینه مجموع هر دو کارگاه ( 500 هزار تومان)

دوره آموزش مجازی نوروفیدبک

 

 

 در دوره مجازی با برگزاری آزمون، افراد تعیین سطح خواهند شد و مطالب هر سطح را دریافت خواهند کرد.

 • فرد شرکت کننده قادر است بازه زمانی دریافت مطالب را بصورت روزانه و هفتگی تعیین نماید.
 • مطالب آموزشی از دو طریق ایمیل و یا شبکه های اجتماعی همانند تلگرام در بازه زمانی دلخواه برای فرد ارسال خواهد شد.
 •    با استفاده از گروه آموزش مجازی قادر خواهید بود با سایر شرکت کنندگان در زمینه آموزش های ارسال شده و آزمون ها و تجربیات بحث و تبادل نظر داشته باشید.
 • کتاب و فیلم های آموزشی کمکی از طریق پست ارسال می شود. و در طول دوره، مشاور پاسخگو به سوالات شما خواهد بود
 • نرم افزار نوروفیدبک برند eProbe   با کمک سیستم Team viewer نصب خواهد شد و  پشتیبانی آنلاین همراه با آموزش نرم افزار در دسترس شما خواهد بود.

 •        در انتهای هر فصل آزمونی برگزار خواهد شد و نمره آزمون در گواهینامه پایان دوره درج خواهد شد. اهدای گواهی شرکت در دوره توسط موسسه پرتو دانش  و با تایید یکی از دانشگاههای معتبر علوم پزشکی
 • اهدای گواهی منوط به شرکت در کارگاه مقدماتی نوروفیدبک است که برای شرکت کنندگان دوره ، هزینه آموزش مجازی از هزینه کارگاه کسر می شود. 

 

   سرفصل های آموزش:

1.      تاریخچه و معرفی تکنیک بیوفیدبک و نوروفیدبک

2.      آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی

3.      آشنایی با سیگنال های زیستی و فرکانس های مغزی

4.      روش های بیوفیدبک

5.      روش های نوروفیدبک

6.      کار با نرم افزار eProbe

7.      آزمون های روان شناسی و ارزیابی کلی

8.      نکات بالینی

 

 

      کتابها و موارد کمک آموزشی ارائه شده شامل:

1.      مبانی نوروآناتومی و نورو سایکولوژی

2.      مبانی نوروفیدبک

3.      جزوه های آموزشی در مورد نکات بالینی در زمینه نوروتراپی

4.      پروتکلهای درمانی

5.      راهنمای نرم افزار به زبان فارسی

6.      فیلم آموزشی کار با نرم افزار

     7.      فیلم آموزشی نوروتراپی

     8.      فیلم آموزشی ارزیابی

 

 هزینه دوره آموزش مجازی (200 هزار تومان)

هزینه کارگاه مقدماتی ( 400 هزار تومان)

هزینه مجموع هر دو کارگاه ( 500 هزار تومان)

بالا