همزن مغناطیسی حرارتی فرا شفق msh600

  • شرح و توضیح :
تماس با ما

 

 

آدرس

اصفهان-بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی ساختمان فن افرینی-واحد 107

تلفن : 03133932230

نمابر: 02189785485

info@shafaqco.ir

 

 

آدرس

اصفهان-بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی ساختمان فن افرینی-واحد 107

تلفن : 03133932230

نمابر: 02189785485

info@shafaqco.ir

بالا