اسپکترومتر تحرک یونی با منبع یونیزاسیون تخلیة کرونا

  • شرح و توضیح :
درباره ما

  

شرکت طیف آزمون اسپادانا

شرکت طیف آزمون اسپادانا در سال ۱۳۹۳ به منظور طراحی و ساخت انواع دستگاههای آزمایشگاهی از جمله طیف سنج تحرک یونی (Ion Mobility Spectrometry, IMS) با انواع منابع یونیزاسیون تخلیه کرونا، الکترواسپری و پلاسمای سرد و همچنین تولید انواع دستگاههای جفت شده IMS با تکنیکهای کروماتوگرافی گازی و مایع (GC-IMS و HPLC-IMS) تاسیس شد. مدیران این شرکت با بیش از ۱۷ سال تجربه تحقیق در زمینه اسپکترومتری تحرک یونی، تاکنون موفق به ثبت چندین ثبت اختراع و چاپ دها مقاله ISI در برترین مجلات بین المللی (از جمله Analytical Chemistry) در این زمینه شده اند.

  

 

تماس با ما

 

استان اصفهان - شهر اصفهان - شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان - ساختمان فن آفرینی۱ - واحد ۱۲۲

کد پستی: ۸۳۲۷۴-۸۴۱۵۶

۰۹۱۳-۳۱۴-۰۵۵۹

۰۳۱۳-۳۹۳-۲۴۲۳

۰۳۱۳-۳۹۳-۲۴۲۳

info@teifazmon.com

http://teifazmon.com

 

  

شرکت طیف آزمون اسپادانا

شرکت طیف آزمون اسپادانا در سال ۱۳۹۳ به منظور طراحی و ساخت انواع دستگاههای آزمایشگاهی از جمله طیف سنج تحرک یونی (Ion Mobility Spectrometry, IMS) با انواع منابع یونیزاسیون تخلیه کرونا، الکترواسپری و پلاسمای سرد و همچنین تولید انواع دستگاههای جفت شده IMS با تکنیکهای کروماتوگرافی گازی و مایع (GC-IMS و HPLC-IMS) تاسیس شد. مدیران این شرکت با بیش از ۱۷ سال تجربه تحقیق در زمینه اسپکترومتری تحرک یونی، تاکنون موفق به ثبت چندین ثبت اختراع و چاپ دها مقاله ISI در برترین مجلات بین المللی (از جمله Analytical Chemistry) در این زمینه شده اند.

  

 

 

استان اصفهان - شهر اصفهان - شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان - ساختمان فن آفرینی۱ - واحد ۱۲۲

کد پستی: ۸۳۲۷۴-۸۴۱۵۶

۰۹۱۳-۳۱۴-۰۵۵۹

۰۳۱۳-۳۹۳-۲۴۲۳

۰۳۱۳-۳۹۳-۲۴۲۳

info@teifazmon.com

http://teifazmon.com

 

بالا