عضویت حرفه ای

با عضویت حرفه ای در شبکه نوروالکتروفیزیولوژی به امکانات و خدمات زیر به مدت یک سال دسترسی خواهید داشت:

 

 بیمه تجهیزات الکتروفیزیولوژی وابسته به موسسه پرتو دانش به مدت یک سال

کارگاه های خصوصی الکتروفیزیولوژی موسسه پرتو دانش ( تکنیک اول با تخفیف 50 درصدی و تکنیک های بعدی شامل 20 درصد تخفیف) برای اعضای فعال آزمایشگاه در محل آزمایشگاه

 آموزش خصوصی تکنیک مورداستفاده در پایان نامه تصویب شده برای نویسنده پایان نامه با 80 درصد تخفیف در موسسه پرتو دانش

آموزش رایگان نرم افزار به اعضای فعال آزمایشگاه

دسترسی به نسخه نرم افزار eProbe بصورت رایگان برای اعضای فعال آزمایشگاه

آپدیت رایگان نرم افزار به ورژن های جدیدتر 

رفع مشکل نرم افزاری و سخت افزاری بصورت آنلاین ( 10 تیکت به ازای هر سیستم ) و حضور در محل ( 3 تیکت به ازای هر سیستم) بصورت رایگان

راه اندازی سیستم ( دو بار در سال) و رفع نویز ( 4 تیکت در سال) بصورت رایگان 

تعویض تجهیزات جانبی موسسه پرتودانش بصورت رایگان

دسترسی رایگان به پایگاه داده های الکتروفیزیولوژی تهیه شده توسط موسسه پرتو دانش 

عضویت در خبرنامه تلگرامی NEO برای یادگیری مفاهیم الکتروفیزیولوژی و خبرهای مربوطه ( آموزشی، تحصیلی، پژوهشی، فرصت های شغلی)

بالا