دوره مبانی علوم شناختی

📌 Cognitive Science Course

 

این دوره مناسب  روانشناسان و مهندسانی هست که علاقه مند به ادامه تحصیل و یا پژوهش در این حوزه می باشند.

مدرس کارگاه، جناب آقای محسن دادجو، پژوهشگر دکتری روانشناسی شناختی از پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی می باشند. 

سرفصل های دوره:


- A brief history of cognitive science

- Tools & Methods of cognitive science

- Brain anatomy

- Practical EEG recording ( by ScienceBeam institute)

- Introduction to Neuropsychological Assessment

- Attention & Consciousness

- Perception 

- Learning and memory

- Language

- Reasoning and decision making

- Emotion and Social cognition

- Working memory

- Application of cognitive science


همچنین در این دوره با ثبت سیگنال های مغزی بصورت عملی آشنا خواهید شد.

در انتهای دوره، جلسه پرسش و پاسخ و تشکیل گروه های پژوهشی مقدور می باشد که در صورت تصویب طرح، با حمایت موسسه پرتو دانش می توانید از گرنت خرید دستگاه و یا همکاری با پژوهشکده های همکار بهره مند شوید.

هزینه ثبت نام 350 هزار تومان

ظرفیت دوره 12 نفر

بالا