QEEG و نقشه برداری مغز


در این دوره دو روزه با سیستم  QEEG آشنا خواهید شد و قادر خواهید بود از مراجعین نقشه مغزی تهیه نموده و آن را تفسیر نمایید.

6و 7 اردیبهشت ماه - مکان موسسه پرتو دانش.

 

بالا